Meny

Hvorfor?

Da jeg fant ut at jeg fikk for mye å gjøre med den første idéen min måtte jeg bruke litt tid på å finne noe nytt å gjøre. Jeg bestemte meg for å kun ha en simpel character (For jeg måtte bruke tid på å lage denne etter prosjektet offisielt var startet) og denne characteren skulle være i et enkelt miljø. Om den skulle interacte med noe måtte også det være simpelt.

Historie

Herbert har et nøkkelkort og han er i det store intet. Han finner en dør hvor han kan bruke kortet sitt. Døren ser ut til å sitte bom fast, men Herbert finner til slutt ut at døra skal åpnes sidelengs. På den andre siden ender han opp med å stå på en høy søyle. I det han skal til å gå tilbake forsvinner døren.

Figurdesign

Jeg valgte å lage han ganske enkel da det måtte gå fort å lage han og skulle være enkelt å skinne.

Valg av render

Jeg valgte å bruke scanline for å spare rendertid og det var ikke så mye mer å hente i en mer avansert renderer med et så simpelt miljø.

Fremgang

Jeg startet med å boksmodelere Herbert. Han er relativt lowpoly før turbosmooth. Jeg valgte å customrigge da jeg ikke er helt komfortabel med biped. Etter skinning og morphing lagte jeg døra og kodepanelet. Alt er simple modeller. Lathe er brukt til å lage håndtaket. Teksturene er stort sett ensfarga og med unntak av noen få maps er det meste standardmaterialer i max. Herbert har ink & paint uten ink og fallof-map. Jeg lagte en slags animatik/storyboard som jeg viste frem ved den ene pitchen. Et element ble tatt vekk i fra storyboardet (delen hvor Herbert løper).

Animasjon

Jeg har referansefilmet meg selv for ca. halvparten av animasjonen. Resten er gjort frihånd. Jeg har animert rett frem og ikke brydd meg om å sette Herbert i blockposes. Døren er animert med bendmodifier og move tool.

Lys

Alle scenene er lyssat med en spot og en omni. Spotten for å kunne skyggelegge og omni plassert for å lysne opp partier i renderen. Boks med Matte materiale er brukt for å skjule eller få ting til å forsvinne.

Kamera

Stort sett statisk kamera og plassert forskjellig for at det ikke skal være så kjedelig å se på. Kamera går langs en linje i scenen hvor Herbert trekker kortet og er manuelt animert i scenen hvor kameraet trekker ut.

Lyd/Musikk

Lyden har jeg tatt opp og modifisert, samt at jeg har lagt noen lyder i Reason (et musikkprogram). Jeg skulle egentlig lage musikk selv, men slapp opp for tid å fant en passende sang istedet. (Sergio Mendes & Brasil 66 - mas que nada)

Oppløsning

Dette burde egentlig være unødvendig å fortelle, men jeg har valgt HD fordi HD eier. Ikke full HD vell og merke, kun 720p. Jeg leverer også nedskalerte versjoner fra premiere.

Problemer

Formater

Filmen blir levert i følgende formater (alle 30fps):

Annen info