Hvorfor?

Jeg ønsket å utfordre meg selv, å lagte en liten liste over ting jeg hadde lyst å få til i 3D. Fartsfølelse, røyk og skyer. Jeg ønsket også å unngå diverse klisjéer som ofte er å se i ridefilmer, som tunneler og reise langs spor, men jeg ønsket å ha et objekt å følge og ikke bare ha en reise med kamera. Derfor ble det et tog med evnen til å fly. Senere i prosessen ble også en liten historie lagt til.

Valg av render

Mental ray er renderen jeg er mest komfortabel med og valgte denne i nok en oppgave. Problemet var bare at ingen av max standard rendere har en veldig god evne til å etterligne røyk og afterburn ble tidlig valgt for nettopp denne oppgaven. Jeg skulle også bruke den til skyer, men fant det litt for tungvindt i store masser og resultatet var ikke noe å rope hurra for. Scanline ble brukt til et landskap. Resultatet der ble heller ikke helt som ønsket, men tiden strakk ikke til mer.

Fremgang

Jeg startet med et raskt storyboard av idéen som ble endret i løpet av prossesen, men det var et greit utgangspunkt. Jeg lagte previews av de fleste scenene før jeg gikk skikkelig til verks på dem og fant det som en fin måte å velge kameraføring og vinkler på. Dessuten gir det en god indikator på hvor detaljene bør ligge. Derfor var prosessen, animasjon, landskap og røyk måten jeg gikk frem i hver scene, i den rekkefølgen. Scenene ble så rendert og satt sammen i aftereffects før filmen ble redigert i Premiere. All modelering er relativt simpel, både i håp om å presse rendertider ned og bortsett fra toget er det sjeldent noe å fokusere på.

Problemer

Postprosessing

Da det er ganske vanskelig å postbehandle film noe serlig uten god planlegging på forhånd og det ble gjort minimalt i ettertid.

Annen info