Valg av bilde

Jeg valgte kjøkkenet hjemme for det var et rom jeg hadde tilgang til, er nytt og moderne og forhåpentligvis kunne gi meg en god utfording. Min forkjærlighet for skinnende objekter, glass og refleksjoner slo selvfølgelig også inn.

Valg av render

Jeg valgte Mental Ray da den behandler refleksjoner, refraksjoner, lys, skygger og materialer relativt mye bedre enn default scanline render. Arch & Design materialet har ganske mange bra preset for en interiørscene og gjorde material og teksturdelen min mye lettere for det er stort sett ensfarga flater og objekter i scenen. Jeg har også best kunnskap med mental ray fra før av og hadde ingen ønsker om å lære meg en mer avansert render da jeg følte jeg hadde mer enn nok arbeid allerede med scenen.

Fremgang

Jeg startet med å skissere og måle opp store deler av kjøkkenet og innredningen for så å modellere alt etter riktige mål kun med bokser. Skapdørene, skuffene og håndtakene er bokser med chamfer. Vinduene er polymodelert kun med inset, extrude og chamfer. Jeg satte så basic tekstur på de fleste objektene og begynte å lyssette scenen. De fleste objektene i scenen er ganske simple med unntak av blomstene, tekannen og oljestativet. Blomstene er lagt med polymodelering, helvettes masse vertexflytting og turbosmooth. tekannen har jeg lagt med spline, lathe og noen rendereable splines. Oljestativet er lagt med renderable helix og lines. Alle objektene med unntak av noen standardprimitiver i vinduet lengst vekke er modelert med splines og enten extrude eller lathe modifier. Resten av arbeidet har gått i å testrendere, lyssette og materialtweake. Til slutt har jeg etterbehandlet bildet ganske kraftig i photoshop.

Problemer

Postprosessing

Bildet er relativt bra rendert av max, men man kan nesten ikke vente at det blir perfekt. Så en del etterbahndling har blitt gjort i photoshop.

Trivia